Logo
Menu

ขนส่งข้ามพรมแดน

หน้าแรก / บริการ / การขนส่งข้ามพรมแดน

การขนส่งข้ามพรมแดน

อีกทางเลือกหนึ่งกับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นสูง

รถบรรทุกข้ามพรมแดน : ประเภทของบริการ

FTL (การบรรทุกแบบเต็มตู้)

ส่งมอบผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่มีสินค้าเต็มจำนวนโดยตรงให้กับลูกค้า

บริการแบบ Door to Door รถบรรทุกเชื่อมโยงเมืองใด ๆ ของอาเซียนและภูมิภาคอินโดจีน

LTL (การบรรทุกแบบไม่เต็มคันรถ)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขนานไม่ใหญ่มาก ในปริมาณโหลดน้อยกว่ารถยนต์มาตรฐาน

บริการจัดส่ง D2D ขนาดเล็กจำนวนมาก ซึ่งทำให้รวมกลุ่มได้ส่งข้ามแดน ,

llast mile และขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์อื่น ๆ ของกลุ่มยามาโตะ

ครอบคลุมเครือข่าย D2D:

จีน,เวียดนาม,ลาว,ไทย,พม่า,ฮ่องกง,กัมพูชา,มาเลเซีย,สิงคโปร์

ความปลอดภัย:

ศูนย์บัญชาการ  -  4 ศูนย์บัญชาการตรวจสอบสถานะรถบรรทุกโดย 24/7

CCTV  -  ถ่ายภาพอัตโนมัติเมื่อเปิดประตูตู้สินค้า

คนขับรถ  -  ผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ 2 คนรับประกันการเดินทางที่ปลอดภัยและสม่ำเสมอ

GPS  -  GPS ทั้งบนรถพ่วง และตู้คอนเทนเนอร์แจ้งเตือนเมื่อขาดการเชื่อมต่อ

ติดต่อเจ้าหน้าที่

บริการ