Logo
Menu

ขนส่งทางทะเล

หน้าแรก / บริการ / การขนส่งทางทะเล

การขนส่งทางทะเล

     เราให้บริการขนส่งทางทะเล ที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและประหยัดแก่ลูกค้าของเรา ระบบ NVOCC ของเราประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพช่วยในการเคลื่อนย้ายการจัดส่งสินค้าทั้งหมดจาก ต้นทางถึงปลายทางซึ่งเลือกใช้เวลา ภายในตารางเวลาที่เหมาะสมและต้นทุนที่ต่ำที่สุด

บริการ

-  International Freight Forwarder เป็นตัวแทนหรือ นายหน้าระหว่างผู้นำเข้า และ ส่งออกกับสายเรือด้านการส่งสินค้าระหว่างประเทศ

-  บริการส่งสินค้าทางเรือ มี 2 สาขา สาขากรุงเทพ (ในเขตกรุงเทพและ ปริมณฑล) และสาขาแหลมฉบังศรีราชา

-  บริการระบบติดตามสินค้า

-  บริการพิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออกที่ท่าเรือ

-  ตรวจสอบสภาพสินค้าและ จำนวนก่อนโหลดหรือ ขนถ่ายสินค้า

-  ดูแลติดต่อประสานงานกับทางสายเรือและ เจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าที่ท่าเรือ

-  FCL (Full Container Load) บริการขนสินค้าแบบเต็ม ตู้คอนเทนเนอร์ โดยมีเจ้าของเพียงรายเดียว

-  LCL (Less Than Container Load) สินค้าไม่เต็ม ตู้คอนเทนเนอร์ สามารถแชร์พื้นที่ในตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะมีเจ้าของสินค้าหลายรายรวมกันมาในตู้คอนเทนเนอร์ เหมาะกับผู้ส่งสินค้าที่มีจำนวนไม่มาก คิดตามค่าระวาง, น้ำหนัก, และขนาด

-  Support การขอใบอนุญาติการนำเข้าต่าง ๆ

นายหน้าศุลกากร

       เราได้รับอนุญาตโดยศุลกากรไทย เราเชี่ยวชาญในการนำเข้าเครื่องจักรของไทย, โครงการด่านศุลกากรข้ามแดน,สินค้าที่ถูกจำกัดควบคุม,ที่ต้องมีใบอนุญาตและ ใบอนุญาตลูกค้าสามารถได้รับประโยชน์ จากคำแนะนำฟรีของเราเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับของศุลกากรไทย เพื่อการนำเข้าและส่งออก

ติดต่อเจ้าหน้าที่

บริการ